PSYCHOAKTIVAČNÍ LINGVISTICKÁ METODA (PALM) 

UČIT SE CIZÍ JAZYKY V HYPNÓZE 

Odstraňujeme předsudky, překážky a psychické bloky, které brání osvojení cizího jazyka. Zrychlíme proces a kvalitu učení.  Působíme na motivaci, vůli i city.  Zvyšujeme sebevědomí.  Snažíme se vytvořit nové návyky a jakousi posedlost pro  cizí jazyk, ve kterém se naučíme myslet.  V hypnóze modelujeme konkrétní situace, ve kterých budeme používat cizí jazyk. Techniku můžeme aplikovat  na jakýkoliv cizí jazyk. 

METODOLOGIE:

Cílem dvou prvních sezení je klinická psychodiagnostika a zjištění jazykových předpokladů a vědomostí. Na základě obdržených výsledků a psychologického profilu klienta vytvoříme psychoterapeutickou strategii. Následuje přibližně deset individuálních sezeních, jedno za týden. Je také možné absolvovat jednotlivá sezení za pět dnů jako full immersion.  

II. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O HYPNÓZE V KROMĚŘÍŽI

Petr Živný o učení cizích jazyků