PSYCHOAKTIVAČNÍ LINGVISTICKÁ METODA (PALM) 

UČIT SE CIZÍ JAZYKY V HYPNÓZE 

Odstraňujeme předsudky, překážky a psychické bloky, které brání osvojení cizího jazyka. Zrychlíme proces a kvalitu učení.  Působíme na motivaci, vůli i city.  Zvyšujeme sebevědomí.  Snažíme se vytvořit nové návyky a jakousi posedlost pro  cizí jazyk, ve kterém se naučíme myslet.  V hypnóze modelujeme konkrétní situace, ve kterých budeme používat cizí jazyk. Techniku můžeme aplikovat  na jakýkoliv cizí jazyk. 

METODOLOGIE:

Cílem dvou prvních sezení je klinická psychodiagnostika a zjištění jazykových předpokladů a vědomostí. Na základě obdržených výsledků a psychologického profilu klienta vytvoříme psychoterapeutickou strategii. Následuje přibližně deset individuálních sezeních, jedno za týden. Je také možné absolvovat jednotlivá sezení za pět dnů jako full immersion.      


Přečtěte si jako první, co je nového