DOTAZNÍK PSYCHOAKTIVAČNÍ LINGVISTICKÉ METODY (PALM)

Sestavil dr. Petr Živný

1. Jak jste se dozvěděli o možnosti studovat cizí jazyky prostřednictvím Psycho-aktivační lingvistické metody (PALM)?

2. Jaký jazyk chcete studovat?

3. Jaká je vaše hlavní motivace ke studiu jazyka?

4. Jak budete moci využít nabyté jazykové znalosti?

5. Jakého stupně znalosti cizího jazyka chcete dosáhnout? Základní, velmi dobrý nebo dokonalý, stupeň A-B-C?

6. Zkoušeli jste v minulosti studovat cizí jazyk v hypnóze pod vedením psychoterapeuta?

7. Pokud investujete čas a peníze do učení, jste schopni denního studia, opakování a neustálého procvičování cizího jazyka?

8. Jaký je stupeň vašeho vzdělání a vaše minulá a současná profese?

9. V kolika letech jste začali mluvit?

10. Často jste si doma spolu povídali?

11. Uměli vaše rodiče aktivně cizí jazyky? Pokud ano, jaké?

12. Mluvili s vámi rodiče a další členové rodiny spisovnou češtinou nebo v nějakém dialektu?

13. Byla u vás v rodině při jídle zapnutá televize nebo rádio?

14. Během konverzace v českém jazyku byli jste často někým opravování?

15. Dělal si někdo z vás legraci za to, jak mluvíte cizím jazykem?

16. Měli jste vady řeči? Museli jste se obrátit na logopeda?

17. Máte nějaké psychologické problémy v mezilidské komunikaci?

18. Jaké známky jste dostávali z češtiny, případně z jiných jazyků, které jste se učili ve škole?

19. V kolika letech jsi začal studovat druhý, třetí jazyk...? Jakého stupně znalostí jste dosáhl?

20. Považujete se za extroverta, který hledá sociální kontakt nebo za introvertního, rezervovaného člověka?

21. Naučili jste se sami, jak se učit a jak se připravovat na zkoušky?

22. Jak prožíváte jazykové zkoušky?

23. Je pro vás nějaký rozdíl mezi ústní a písemnou zkoušku?

24. Zdálo se vám někdy v noci, že mluvíte cizím jazykem?

25. Považujete se za perfekcionistu?

26. Myslíte si, že studium cizích jazyků je obtížné?

27. Myslíte si, že mluvit a komunikovat v cizích jazycích je obtížné?

28. Jakou máte paměť?

29. Je pro vás lehčí si zapamatovat psanou formu jazyku anebo jeho zvukovou podobu?

30. Je vaše paměť více logická nebo fotografická?

31. Funguje vám lépe krátkodobá či dlouhodobá paměť?

32. Jak vnímáte hudbu?

33. Řekl vám někdy někdo, že nemáte talent k učení cizích jazyků?

34. Kolik slov v cizím jazyce si přibližně pamatujete?

35. Dokážete se dobře soustředit?

36. S jakými obtížemi jste se setkali při studiu cizího jazyka?

38. Považujete se za perfekcionistu?

40. Podceňujete se a máte komplexy méněcennosti?

41. Máte silnou vůli?

42. Stydíte se mluvit cizím jazykem?

43. Ovládáte nějaký cizí jazyk?

44. Kolik cizích jazyků jste studoval ve škole nebo soukromě? Jaké máte zkušenosti s učiteli?

45. Kolik času jste ochotni věnovat studiu cizího jazyka?

47. Zná váš partner cizí jazyk, kterým se chcete zabývat?

48. Cestujete rád? Jaké země chcete navštívit?

49. Rádi se setkáváte s rodilými mluvčími za účelem vytvoření nových mezilidských vazeb?

50. Máte závislost na alkoholu nebo drogách?

51. Užíváte pravidelně nějaké léky?

52. Podstoupil jste v minulosti psychoterapeutickou léčbu?

53. Dokážete myslet přímo v cizím jazyce?

54. Jaké jste dostali známky při studiu známky z češtiny a popř. cizích jazyků?

55. Myslíte si, že máte dobrou představivost?

56. Myslíte si, že je vaše mysl dostatečně pružná?

57. Máte silnou motivaci pro studium cizího jazyka (nadšení, vášeň)?

58. Dokážete být ve studiu vytrvalí nebo se snadno vzdáváte, když se vyskytnou první potíže?

59. Pokud byste studovali angličtinu, dali byste přednost britské nebo americké výslovnosti a slovní zásobě?

60. Zpomalilo se poslední dobou vaše myšlení?