CURRICULUM VITAE

PETR ŽIVNÝ

Studium:

1980-1985, FF UK, jednooborové pětileté studium psychologie. Diplomová práce z obecné psychologie: "Výrazy tváří a jejich psychologické významy" vedena prof. PhDr. Jiřím Hoskovcem, CSc., konzultanti: doc. PhDr. Josef Khol, Dr.Sc., RNDr. Petr Boschek, CSc, PhDr. Jan Srnec, CSc, PhDr. Milan Brichcín, CSc.

1985 - složena rigorózní zkouška

2010-2013, aspirantura na HTF UK vedena prof. ThDr. Jánem Ligušem, Ph.D., konzultanti: prof. ThDr. Jan B. Lášek, RNDr. Petr Boschek, CSc a PhDr. Daniel Heller. Téma: "Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí."

Znalost jazyků:

Anglicky, italsky, španělsky, rusky, polsky, německy, francouzsky;

pasivně - portugalsky, latinsky, řecky, staroslověnsky, hebrejsky.

Postgraduální vzdělání:

1987, PL Kroměříž, Kurz hypnózy I., II., garant prof. PhDr. S. Kratochvíl, CSc.

1988-2001, Mezinárodní univerzita nové medicíny (UIM, Milano, Itálie): Autogenní trénink, Kurz hypnózy I., II., III., Psychologie písma, I., II., III., Písmoznalectví I., II., III., garant Prof. Marco Marchesan.

1993, Laboratoř hypnologie, Státní vědecké a výzkumné centrum medicíny Institut Ministerstva zdravotnictví (Moskva, Ruská federace): Hypnologie-Hypnoterapie, 4 800 teoreticko-praktických hodin, garant Prof. R. G. Oganov, M.D.

30/5-1/6/2003, Institut E.M.D.R., (Milano, Itálie), Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR, I., III., garant Dr. Carmen Isabel Fernandez Reveles.

2003-2005, Paradigma-škola psychologické formace v oblasti onkologie, Ústav nádorových onemocnění (Istituto dei tumori, Milano, Itálie); Psycho-onkologie a paliativní medicína, I., II., III., IV., garant Dr. Claudia Borreani / Dr. Patrizia Trimigno.

2006-2016, Italská asociace sexuologie a aplikované psychologie (AISPA, Milano, Itálie); Kurz klinické sexuologie I., II., III., IV., garant Prof. Willy Pasini, M.D.

Pracovní zařazení v ČR:

1980-1981, Psychiatrická léčebna v Praze 8, Bohnice, vedoucí pracovní terapie.

1995-současnost, Externí učitel na katedře psychologie FF UK.

Pracovní zařazení v zahraničí:

1986-200, Institut psychologických výzkumů - zástupce ředitele (IIP, Milano, Itálie).

1989-2001, Mezinárodní univerzita nové medicíny - profesor (UIM, Milano, Itálie).

1990-1999, Laboratoř hypnologie, Institut preventivní medicíny Ministerstva zdravotnictví, externí spolupracovník (Moskva, Ruská federace).

2000-současnost, postgraduální Centrum psychosomatické medicíny, profesor (Centro di Medicina Pscosomatica, Milano, Itálie).

2000-současnost, Mezinárodní centrum experimentální a aplikované hypnózy (ICEAH), psycholog- psychoterapeut, psycho-onkolog, klinický sexuolog, ředitel centra ICEAH, Milano, Itálie).

Působení v zahraničí:

Psycho-Aktivační Linguistická Metoda (PALM), hostující profesor na Univerzitě Complutense, 1993, Madrid, Španělsko.

Vedení a organizace kurzů:

2004-2006, Aplikace hypnózy v onkologii, odborný kurz I., II., III., Nemocnice "Pio Albergo Trivulzio, Milano, Itálie.


8/3/2014,Základní techniky hypnotické indukce, Asociace Lukánské psychologie a kognitivně behaviorální terapie (ALPTCC), Potenza, Itália.

Členství v odborných společnostech:

American Association of Professional Hypnotherapist (AAPH)

Asociación Española de Hipnosis (AEH)

Associazione Grafologi Professionalisti (AGP)

Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)

Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSPP)

International Center of Experimental and Applied Hypnosis (ICEAH)

International Society of Hypnosis (ISH)

Società Italiana di Psicologia (SIP)

Società Italiana di Psicologia della Religione (SIPR)

Vybrané publikace:

Živný, P. (1982).Výrazy tváří a jejich psychologické významy. Praha, kat. Psychologie FF UK, s. 59-60. In: Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J. Psychologický výkladový atlas. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, vydavatelství UK, 1993. 275 s. ISBN 80-7066-716-8.

Živný, P. (1991) Co může říci písmo. Kapitoly z grafologie. Praha: Horizont, 201s.

ISBN 80-7012-056-8.

Živný, P. (1992) Psycho-Activated Linguistic Method: (PALM), s. 288-294. In: Kline, M.V. Short Term Dynamic Hypnoanalysis. Spinfield: Charles C. Thomas, 1992. 294 s.

ISBN 0-398-05796-6.

Živný, P. (2014) Jděte a kažte. Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí." Chomutov: Luboš Marek, 267 s.

ISBN 978-80-87127-68-1.

Živný, P. (2015) Tecniche di induzione e approfondimento, Ipnoquestionario, Resistenze e

loro utilizzo, L'ipnosi in sessuologia, Regressione ipnotica d'età: basi teoretiche, Significato

diagnostico e psicoterapeutico. In: Merati, L., Ercolani, R. Manuale pratico di ipnosi clinica e autoipnosi, Milano: Edra Edizioni.S, 437 s. ISBN 978-88-214-3884-4.

Živný P., Look into my eyes, a cura di Bruscella A.M., Edizioni ICEAH, 2016, p.141, ISBN 978-1-326-60099-0.

Výběr z článků publikovaných od roku 1985:

Živný, P. Výrazy tváří a jejich psychologické významy. Diplomová práce. Praha: Katedra psychologie, FFKU, 1985, 100 s.


Čepický, P., Živný, P. Jarolímek, M. Hypnoantikoncepce. In Československá gynekologie. 51/7. Československá lékařská společnost J. Ev. Purkyně, Praha: Avicenum, 1986, s. 564.

Živný, P. 40 let Institutu psychologických výzkumů v Miláně. In: Psychológ v Československu. (Bulletin). Orgán ČSPS, SPC. Ročník 17, 1986, č. 2, s. 42 - 44.

Živný, P. L'ipnoregolazione naturale delle nascite (ipnocontracezione). In Rivista Internazionale di Psicologia e Ipnosi. Milano: Istituto di Indagini Psicologiche, gennaio- marzo 1986, n.1, s. 111 - 117.


Živný, P. 70 let Max-Planek-Institutu pro psychiatrii. In: Psycholog v Československu. (Bulletin). Orgán ČSPS, SPC, ročník 18, 1987, č.1, s. 47 - 49.

Živný, P. Ot grafologijata do psichologijata na počerka. In: Наука (Bulharsko), n. 31, 1987, s. 34 -36.
Živný, P., V. L. Raikov - Hypnozokreativita - ISEAH. In: Psycholog v Československu. (Bulletin). Orgán ČSPS, SPC, ročník 19, 1988, č. 1 - 2, s. 59 - 61.

Živný, P., V. L. Raikov - Hypnozokreativita - ISEAH. In: Psycholog v Československu, (Bulletin). Orgán ČSPS, SPC, ročník 19, 1988, č. 1-2, s. 59-61.

Živný, P. Psycho-Actived Linguistic Method (PALM). In: Japanese Journal of Hypnosis. Japonská společnost pro hypnózu. Tokyo: 1991, 36, No 2, s. 1 - 5.


Živný, P. Using Hypnosis to Master Foreign Languages. The "Psycho-Activated Linguistic Method". In: Hypnotherapy Today. Journal of the American Association of Professional Hypnotherapists. McLean: 1991, s. 1 - 8.

Živný, P. Salute mentale e formazione religiosa. In: Psychologos. International Review of Psychology. AUPI: 1992, n. 4, s. 57- 61.

Živný, P. Duševní zdraví a náboženská formace. In: Psychologos. International Review of Psychology. AUPI: 1992, n. 4, s. 63 - 66.


Živný, P. Apprendimento delle lingue straniere con il metodo della psicoattivazione linguistica mediante ipnosi (PALM). In: Rivista italiana di ipnosi clinica e sperimentale. Milano: 1992, Anno 12, N. 4, s. 81 - 85.

Živný, P. Curarsi con l'ipnosi. In. Problemi d'Oggi. Centro Programmazione Editoriale: Modena, 1992, n. 3, s. 27 - 29.


Živný, P. Grafologia in Cecoslovacchia. In: Attualità grafologica.anno X, n. 38, 1992, s. 13 - 14.

Živný, P. Gründung der "Tschechoslowakischen graphologischen Gedellschaft"In: Schriftpsychologie und Schriftvergleichung. Zeitschrift für Menschenkunde, Braumüller: 1/91, s. 54 - 55.


Živný, P. L'ipnosi non è ipnosi. In: Salutenatura. Milano, Anno III - n. 1, 1991, s. 18.

Živný, P. L'ipnosi e i bambini. In. Salutenatura. Milano, Anno III - n. 2, 1991, s. 28.


Živný, P. Avete talento? In: Leadership medica. Milano: CESIL, 198, anno IV, n. 10, s. 12 - 15.


Živný, P. Homiletická činnost ve vztahu ke společenským menšinám a marginálním skupinám. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet. Edited by Matej Cevan, Marián Ambrozy, Marcel Gallik., Verbum vydavateľstvo KU: 2011, 826 s.
ISBN: 978-80-8084-737-1 (brož).


Živný, P. Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí. Disertační práce, HTF UK, 2013, 382 s.

Živný, P. Homiletic Communication. Catholic-Protestant Comparison Study, in Rivista Angelicum, La Pontificia Università degli Studi San Tommaso d'Aquino, 2016, Řím.

Aktivní účast na některých kongresech:

Živný, P. Hypnóza v Itálii a tzv. hypnotická antikoncepce. Sekce pro hypnózu a sekce psychoterapeutická Psychiatrické společnosti ČSL. 3. 12. 1985, Praha.


Živný, P. Emfägnisregulierung durch Hypnose - kontrazeptive Hypnose. Congress of International Society of Prenatal Psychology. 21-28. 1986, Badgastein, Rakousko.

Živný, P. Italské využití hypnózy. Psychiatrická společnost ČSL, 3. 12. 1986, Praha.


Živný, P. Antikoncepce pro mladistvé - panelová diskuze. Celostátní vědecká konference "Gynekologie dětí a dospívajících", 2 - 3. 10. 1986, České Budějovice.


Živný, P. Možnosti využití hypnózopedie a tzv. kreativní hypnózy. II. Celostátní konference o hypnóze. 22. - 26. 5. 1989, Kroměříž.


Živný, P. Psycho-Activated Linguistic Method (PALM). The 5th European Congress of Hypnosis, 18 - 24. 8. 1990, Kostnice, Německo.


Živný, P. (1992). Salute mentale e formazione religiosa. Theos e Atheos in Psicoterapia, Università di Torino, Società Italiana di Psicologia, 3 - 4. 10. 1990, Torino, Itálie.


Živný, P. Paura e religione. Psicoterapia e religione. Corso introduttivo di Psicologia della Religiosità. Università della Nuova Medicina (UIM), 16. 2. a 22. 3. 1992, Milano, Itálie.

Živný, P. How to learn foreign languages without stress and fear applying the Psycho- Activated Linguistic Method (PALM). 12th International Congress of Hypnosis, 25 - 31. 7. 1992, Jerusalém, Izrael.


Živný, P. Salute mentale e formazione religiosa. Cultura della verità e ottimismo della della fede. Centro culturale "Alle Grazie", 14. 1. 1993, Milano, Itálie.


Živný, P. Psycho-Activated Linguistic Method (PALM). 9th European Congress of Hypnosis, 25 - 29. 9. 2002, Řím, Itálie.


Živný, P. Zpracování smrti vlastní i smrti našich drahých. IX. Den paliativní péče. Hospic Prachatice, 26. 4. 2014, Prachatice.


Živný, P. Psycho-Activated Linguistic Method (PALM). The 14th European Congress of Psychology, 7 - 10. 7. 2015, Milan, Itálie.


Živný, P. Comunicazione omiletica - risultati di una ricerca. Sympozium Dei Verbum, Papežská univerzita sv. Tomáše, 25 - 27. 2. 2016, Řím, Itálie.

Živný, P. Attitudes Toward Hypnosis and Refractory Patients. The 16th ESH Congress organised by European Society of Hypnosis, 26-29. 2023, Anatolia,Turecko.