INFORMACE O PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH


  • Pacienty přijímám pouze na základě předem domluveného termínu a to od pondělí do pátku v době od    8.00 do 21.00 hod.  
  • Moje sezení trvají padesát pět minut a jsou plánována od dvou až do pěti sezení za měsíc.   
  • Celkové trvání psychoterapie je individuální. V průměru se jedná o deset až patnáct sezení. Pokud to situace vyžaduje, léčba může trvat i déle, někdy i rok či více podle závažnosti onemocnění.  
  • Honorář za službu je stanoven typem provedeného úkonu (individuální sezení, skupinová terapie, atd.). 
  • Konám také sezení  online  přes WhatsApp, Messanger, Facetime, Zoom, Meeting, Skype (indirizzo: petr.zivny), etc. Cena za sezení online je stejná jako při osobním setkání v ordinaci.  
  • Vyučuji externě na FFUK a na teoreticko-praktických post-graduálních kurzech. Konám supervizi, formaci a poradenství pro lékaře, psychology a  psychoterapeuty.
  • Jsem zapsán do Psychologické komory Lombardie (OPL),  č. 4479.